Історія корпорації

Постійно зростаюча конкуренція на ринку та попит на житло, комерційні споруди і вимоги щодо них, спонукає будівельні компанії споруджувати все більш комфортне та доступне житло для населення і комерційні споруди, що максимально задовольняють вимоги замовників. Реалізація цих завдань вимагає від забудовників впровадження інноваційних методів не тільки в процесі будівництва, а і у сфері управління компанією.

Корпорація є найефективнішою формою організації підприємств будівельної галузі з огляду на можливість швидкого залучення необхідних обсягів фінансових ресурсів. При цьому їх найбільш важливою і відмінною рисою від інших організаційно-правових форм підприємництва є акумуляція капіталу, завдяки чому створюються передумови збільшення обсягу виробництва і ефективнішого використання обмежених ресурсів. Саме через ринок цінних паперів вона може об’єднувати різні за розмірами капітали великої кількості фізичних і юридичних осіб для фінансування сучасних напрямків науково-технічного прогресу, нарощування виробничого потенціалу. 

Крім цього, потужній корпорації значно простіше постійно збільшувати обсяги виробництва.

Це дає можливість отримувати постійно зростаючий прибуток. Важливо й те, що корпорація завдяки своїм розмірам та використанню новітніх методів та засобів виробництва є більш конкурентоспроможною на ринку, що створює необмежені можливості для динамічного розвитку.

Згідно частини 3 статті 120 Господарського кодексу України, корпорація визначається як договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.

З огляду на вище перечисленні причини та з метою підвищення конкурентоспроможності керівники 10 будівельних підприємств прийняли рішення про створення будівельної корпорації. Як наслідок, 20 травня Антимонопольний комітет України видав дозвіл на концентрацію та створення корпорації «Будівельник Індустріал», до складу якої увійшли наступні підприємства: ПП «ТФ «БУДІВЕЛЬНИК», ПП «МАРС-БУД», ПП «ЖИТЛО-КОМФОРТ», ПП «ТЕРНОПІЛЬ ТЕПЛО-КОМФОРТ», ПП «КЕРАМІКБУДСЕРІС», ТзОВ «КРИМЖИЛСПЕЦБУД», ПП «ЗБК КОНСОЛЬ», ПП «ДОК ТЕРНОБУД», ПП «ТЕРНОБУДПЛАСТ», ВАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 1901».

26 серпня 2008 року на зборах Ради директорів корпорації «Будівельник Індустріал» було прийнято рішення про зміну її назви та перейменування в корпорацію «УКРБУДІНВЕСТ» з відповідним викладенням статуту у новій редакції.

16 вересня 2008 року згідно протоколу №3 зборів ради директорів президентом корпорації «УКРБУДІНВЕСТ» обрано Щепановського Зіновія Васильовича.