Головна

Корпорація «УКРБУДІНВЕCТ»

Корпорація «УКРБУДІНВЕСТ» була створена  як договірне об’єднання з метою координації діяльності її учасників для розв’язання спільних економічних та соціальних завдань, забезпечення розвитку будівельної галузі, концентрації інтелектуального, технологічного, економічного потенціалу, кадрових ресурсів, підвищення ефективності їх використання, досягнення світового рівня конкурентоспроможності на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єднались.

Процес створення корпорації «УКРБУДІНВЕСТ» був доволі тривалим. Це пов’язано з необхідністю дотримання всіх реєстраційних процедур, а також отримання дозволу на концентрацію від Антимонопольного комітету України. Все це зайняло близько року і 21 травня 2008 року вона розпочала свою діяльність.

До складу корпорації «УКРБУДІНВЕСТ» входить «Тернопільська фірма «БУДІВЕЛЬНИК» та ще вісім учасників, які ведуть будівництво у Тернополі та області, Києві, Автономній Республіці Крим.

На даний час в корпорацію входять 9 підприємств, які є самостійними юридичними особами, та забезпечують увесь комплекс будівельних робіт від проектних до повного будівництва цивільних та промислових об’єктів, проведення всіх супутніх робіт направлених на введення їх в експлуатацію, забезпечення в подальшому їх нормальної та ефективної роботи, відповідно до призначення.

В результаті створення корпорації, всі учасники отримали можливість більш ефективно використовувати свій кадровий, технічний потенціали, координувати свої дії та отримувати необхідну фінансову і технічну допомогу, вести більш якісне будівництво об’єктів в оптимальні терміни для задоволення вимог клієнтів.